COC

Hopontwerp_PFbeelden_Div_COC

COC
Voor het COC is dit een posterschets die nooit is uitgevoerd. Het moet de aandacht vestigen op het feit dat er veel te weinig gesproken wordt in de klas op school over homosexualiteit.